Apartenenta

Biserica Crestina Filadelfia este o biserică evanghelică fără orientare confesională, orice confesiune de credință fiind limitată și restrictivă. Singura mărturisire de credință, necesară și suficientă, este Sfânta Scriptură, dupa cum este scris în 2 Timotei 3:16-17; orice adăugare sau scoatere din ”dreptarul invataturilor sanatoase” (2 Tim. 1:13) are consecințe eterne în economia mântuirii (Ap. 22:18-19).
Din punct de vedere legal și administrativ și în baza autorizatiei de funcționare nr. 1001 din 29.05.2000, eliberata de Cultul Crestin Baptist din Romania, Biserica Filadelfia este afiliata la Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. În cadrul Cultului Creștin Baptist, conform Statutului de organizare și funcționare, fiecare biserică locală este autonomă, de sine stătătoare și libeăa în ceea ce privește modul de organizare a serviciilor, structura de conducere, forma de închinare etc, având ca autoritate supremă și finală în materie de credință și practică religioasă învățăturile Sfintelor Scripturi (art. 1, alin. a si c; art. 7, alin. 2 si 4).