Legămant de membru

Deoarece L-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor și am fost botezat în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și fiind de acord cu declarațiile, strategia și structura Bisericii Filadelfia, mă simt călăuzit de Duhul Sfânt să mă unesc cu familia Bisericii Filadelfia.  Astfel, mă angajez în fața lui Dumnezeu și a celorlalți membri să fac următoarele:

A.  Voi proteja UNITATEA bisericii mele:

 1.  Actionând în dragoste față de alți membri
 2.  Refuzând să bârfesc
 3.  Urmându-i pe conducători

“Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pace și la creșterea noastră laolaltă” (Rom. 14:19, tr. Phillips).

“Să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, dintr-o inimă curată” (1 Pet. 1:22, GBV, 1990).

“Nici un cuvânt murdar să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor care-l aud” (Ef. 4:29, GBV, 1990).

“Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor, pentru că ei veghează asupra sufletelor voastre, ca unii care vor da socoteală; pentru ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, pentru că aceasta ar fi nefolositor pentru voi” (Evr. 13:17, București, 2001).

B.  Voi lua parte la RESPONSABILITATEA bisericii:

 1. Rugându-mă pentru creșterea bisericii
 2. Invitându-i pe necredincioși să participe la întâlnirile bisericii
 3. Primind cu căldură pe cei care ne vizitează

“Mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, amintind de voi în rugăciunile noastre, aducându-ne aminte neîncetat de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei și de răbdarea speranței în Domnul nostru Isus Hristos” (1 Tes. 1:1-3, 2001).

“Și stăpânul a zis robului: “Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei pe care-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa” (Lc. 14:23).

“Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos, spre gloria lui Dumnezeu” (Rom. 15:7, București 2001).

C.  Voi participa la SLUJIREA bisericii mele (vezi Diaconia și Presbiteriatul):

 1.  Descoperindu-mi darurile și talentele
 2.  Fiind echipat pentru slujire de către păstorii mei
 3.  Dezvoltându-mi o inimă de slujitor

“Fiecare din voi ăa slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Pet. 4:10).

“(Dumnezeu) a dat pe unii: păstori și învățători, pentru pregătirea poporului lui Dumnezeu în vederea lucrării de slujire, pentru ca trupul lui Hristos să poată fi zidit” (Ef. 4:11-12, NIV).

“Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea voastră trebuie să fie ca aceea a lui Hristos Isus, care… a luat însași natura unui slujitor” (Fil. 2:4-5,7; NIV).

D.  Voi sprijini MĂRTURIA bisericii mele:

 1. Participând cu regularitate la întâlnirile bisericii
 2. Trăind o viață evlavioasă
 3. Dăruind regulat

“Să nu părăsim strângerea noastră laolaltă cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții!” (Evr. 10:25, 1990).

“Orice s-ar întampla, asigurați-vă că viața voastră de zi cu zi este demnă de Evanghelia lui Hristos” (Fil. 1:27, Phillips).

“În ziua dintâi a fiecărei săptămâni, fiecare din voi să pună deoparte o sumă de bani, proporțională cu venitul lui, ca să o foloseasca pentru colectă” (1 Cor. 16:2, LB).

“și toată zeciuiala pământului este a Domnului; este sfântă pentru Domnul” (Lev. 27:30, 2001).